เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โครงการ “ฝึกอบรมอาสาสมัครตำบลตะกุด เพื่อพัฒนาระบบการช่วยเหลือและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด – 19
รายละเอียด : วันนี้ (25 พฤษภาคม 65) เวลา 09.00 น. นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ฝึกอบรมอาสาสมัครตำบลตะกุด เพื่อพัฒนาระบบการช่วยเหลือและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด – 19 ให้แก่ อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชนตำบลตะกุด ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนางชณิกา แตงหอม ประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นผู้ดำเนินการโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มและขยายเครือข่ายอาสาสมัคร และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชนตำบลตะกุด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นจิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลตะกุด