info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การติดตามและประเมินผล
folder การติดตามและประเมินผล
ระบบ-online
ส่งมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้กักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัย(Home Quarantine)
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนส่งมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้กักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัย(Home Quarantine) ให้แก่ผู้กันกันตนในพื้นที่ตำบลตะกุด หมู่ที่ 3,5 และ 6 จำนวน 4 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลตะกุดขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้กักกันตัวที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว และขอให้ชาวตำบลตะกุดร่วมกันปฏิบัติตนเองตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 อย่างเคร่งครัด
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 193