เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลตะกุดได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้ประชาชนตื่นกลัวตระหนักในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมชั้น 2 และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฏจักรของยุง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยมีนางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดเป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตะกุด ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก พาหะนำโรคโดยยุงชนิดต่างๆ และกิจกรรมภาคปฏิบัติ คือการ เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพ่นหมอกควัน วิธีการพ่น และการบำรุงรักษา มีการศึกษาวัฏจักรของยุง และการส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลักษณะไข่ของยุงชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยนายเอกราช หลากสุขถม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพาหะนำโรค พร้อมด้วยทีมวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการอบรมครั้งนี้...
ผู้โพส : admin