เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นำโดย นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะกุด เขต 1 และ เขต 2 , ปลัดเทศบาลฯ , ผู้อำนวยการกองการศึกษา , และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯตำบลตะกุด ร่วมกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยตามกลยุทธ์ 4H ได้แก่ ด้านสติปัญญา (Head) ด้านอารมณ์ จิตใจ (Heart) ด้านทักษะฝีมือ (Hand) ด้านสุขภาพ (Health) ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน(Home) และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย สงผลต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ดีและเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเป็นกำลัง ในการพัฒนาประเทศชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ผู้โพส : admin