info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การติดตามและประเมินผล
folder การติดตามและประเมินผล
ระบบ-online
โครงการ " อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ " ประจำเดือนมกราคม 2565
รายละเอียด : วันนี้ (วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. นายพชร ศรีมหาเอก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ​เมืองสระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประ​จำเดือนมกราคม 2565 ณ สำ​นักงาน​เทศบาล​ตำบลตะกุด​ และจัดโครงการ " อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ " ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมี นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล , นางสมสุข ฐานะวรรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล , นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 6 พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุดให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดตะกุด หมู​ที่​ 2​ ตำบลตะกุด โดยให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ , การมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการในตำบลตะกุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี โดยมี นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง กำนันตำบลตะกุด เป็นผู้แทนรับมอบถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ตำบลตะกุด จำนวน 50 ถุง จากนั้น นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง กำนันตำบลตะกุด , นางนิศากร จักรพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , สมาชิกกาชาดอำเภอเมืองสระบุรี , อาสายุวกาชาด ได้เดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ จำนวน 3 รายๆ ละ 1,000 บาท ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อย หลังจากนั้น ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 44