เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียด : วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล มีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ของคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักพัฒนาชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และ อสม.ตำบลตะกุด ออกติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการ พร้อมให้คำแนะนำสร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และพบแพทย์ตามนัด จนถึงการแนะนำการขึ้นทะเบียนเด็กหลังจากคลอด
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลตะกุด