messager
 
เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมปกป้องและถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [14 กุมภาพันธ์ 2567]
ร่วมออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสระบุรี รางวัลเลขท้าย 3 ตัว[3 กุมภาพันธ์ 2567]
ร่วมเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้กับทีมตำบลหนองโน ตัวแทนอำเภอเมืองสระบุรี ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจังหวัดสระบุรี "รวมทีม...รวมใจ...จับไมค์ดวลเพลง" ในรอบชิงชนะเลิศ[2 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร เติมธรรมะสุขใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567[1 กุมภาพันธ์ 2567]
 
info ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมิน EIT 2567
ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับเทศบาลตำบลตะกุดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปี 2567 (ITA) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คลิ๊กได้ที่ลิ้งค์นี้


QR CODE

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

cast ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
ข่าวสารเทศบาล
วารสารเทศบาล
(E-book)
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด

สถิติ sitemap
วันนี้ 114
เดือนนี้4,709
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)115,486
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลตะกุด