เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 [27 เมษายน 2565]
โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [24 เมษายน 2565]
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลตะกุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม [22 เมษายน 2565]
รับมอบกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 70 กล่อง [21 เมษายน 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 6
สัปดาห์นี้3,849
เดือนนี้27,385
ปีนี้328,620
ทั้งหมด624,378


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
19/05/2565
19/05/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
17/05/2565
19/05/2565
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
กยผ.
19/05/2565
19/05/2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
กพส.
17/05/2565
19/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กจ.
18/05/2565
19/05/2565
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง
กศ.
18/05/2565
19/05/2565
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลตะกุด