ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
รายละเอียด : ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ จึงขอแนะให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยดับไฟเตาหุงต้มอาหารและ ธูปเทียนให้สนิททุกครั้ง เผากระดาษเงิน กระดาษทองในภาชนะที่ปิดมิดชิด ไม่ควรจุดประทัดในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้และเสี่ยงอันตราย จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : 2qG32nzFri40147.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้