ชื่อเรื่อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : Ab2n5QQFri124627.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : V0hq3HdFri124635.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้