ชื่อเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ
รายละเอียด : งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ดังนี้ ครั้งที่ 1 จ่ายวันที่ 19 ก.ค. 65 สำหรับ 4 เดือน เม.ย.-ก.ค.65 (ย้อนหลัง) อัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม "ช่วงอายุ" ครั้งที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65 ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) จ่ายวันที่ 19 ก.ย.65 ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารจะได้รับเงินเข้าบัญชีตามวันเวลาดังกล่าวตามปกติ โดยไม่ต้องดำเนินการหรือเตรียมเอกสารใดๆ เพิ่มเติม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลตะกุด โทร.036-200794
ชื่อไฟล์ : q59sSP3Thu14927.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้