ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย เปิดอบรมผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสอาหารออนไลน์ รุ่น 19
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย เปิดอบรมผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสอาหารออนไลน์ รุ่น 19 ผ่านระบบ MOOC Anamai https://mooc.anamai.moph.go.th ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 1. วันที่ 18 – 22 ก.ค. 2565 เปิดรับลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในปฏิทินการอบรมในระบบhttps://foodhandler.anamai.moph.go.th (ค้นหาหน่วยฝึกอบรมกรมอนามัย) ภายในวันที่ 22 ก.ค. 2565 โดยลงทะเบียนให้ตรงสถานะการปฏิบัติงานของท่านว่าเป็นผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสอาหาร และขอสงวนสิทธิ์จำนวนผู้อบรมที่มาในนามบริษัทหรือแบรนด์ ไม่เกิน 20 คน ต่อรุ่น เท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เข้าอบรมด้วย 2. วันที่ 23 ก.ค. 2565 ระบบอบรมออนไลน์ Mooc Anamai จะเปิดให้สมัครเข้ารับการอบรมผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th โดยขอให้ลงทะเบียนสมัครเข้าใช้งานระบบ และ Admin จะอนุมัติเข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์และช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะอนุมัติผู้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านปฏิบัติการอบรมของระบบ Foodhandler ก่อนเท่านั้น 3. วิทยากรจะเข้ามาอนุมัติและตรวจงาน 3 ช่วงเวลา เท่านั้น คือ (1) เวลา 08.30 - 09.00 น. (2) เวลา 12.30 - 13.00 น. (3) เวลา 19.00 - 20.00 น. เท่านั้น 4. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าไปเรียนรู้บทเรียน + ทำคลิปฝึกปฏิบัติ 2 คลิป (ต้องผ่าน) + ยืนยันตัวตน + ทดสอบความรู้ ให้เสร็จสิ้น วันที่ 23 ก.ค. 2565 (วันสุดท้ายการอบรม ตรวจงานภายใน 20.00 น. เท่านั้น) 5. หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ผ่านช่องทาง Foodsan official : https://lin.ee/325oyRr เท่านั้น หมายเหตุ : กรณีไม่ผ่านการอบรม รุ่นที่ 19 จะไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าเรียน รุ่นที่ 20 ดูน้อยลง
ชื่อไฟล์ : YaBC0reThu21350.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้