ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณทางเข้าอาคารโดมข้างสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง