ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สบ.ถ. 11-003 ถนนเทศบาล 8 บ้านตะกุด หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)