ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถแบคโฮขนาดใหญ่ขุดบ่อพักน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง