ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดขบวนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยภาคกลาง ตามโครงการแห่เสลี่ยงเทียนในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง