ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาลและห้องทำงานกองช่าง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง