ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี Electronic Correspondence System
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Correspondence System (เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี)


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (เข้าระบบก่อนใช้งาน)
×

ใส่รหัสผ่าน ผู้ใช้ : งานสารบรรณกลาง
ตรวจสอบความปลอดภัย

    
×

ใส่รหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบ
ตรวจสอบความปลอดภัย

    
×

ใส่รหัสผ่าน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ


ตรวจสอบความปลอดภัย

×

ใส่รหัสผ่าน ผู้ใช้ : สำนักปลัด
ตรวจสอบความปลอดภัย

    
×

ใส่รหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบ
ตรวจสอบความปลอดภัย

    
×

ใส่รหัสผ่าน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบmove_to_inbox ทะเบียนหนังสือรับ

unarchive ทะเบียนหนังสือส่ง

ทะเบียนบันทึก

ทะเบียนคำสั่ง

ทะเบียนประกาศ

หนังสือรับรอง

อีเมลกลาง : saraban@tk.go.th
หมายเลขไอพี : 18.232.177.219
บราวเซอร์ : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
เวอร์ชั่นระบบ : 22.06160511 (อับเดตวันที่ : 16 มิถุนายน 2565) officer