ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”
รายละเอียด : ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ดำเนินโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชน ถึงความเป็นอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์ 3. สร้างความตระหนักถึงปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุด รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยสามารถนำส่งได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี โทร. 036-340759-60 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด โทร.036200794 ต่อ 18 หรือ 0979431544 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลตะกุด
ชื่อไฟล์ : 4EysQUZMon95209.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้