ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 (สายท่าพง) โดยวิธีคัดเลือก