ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน 3 หลัง สำหรับผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากดินโคลนถล่ม (อุกทกภัย) ของตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง