ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดระบบกระจายเสียง แบบไร้สาย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง