ชื่อเรื่อง : เช่ารถแบ็คโฮขนาดเล็ก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง