ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมปั๊มบาดาลบริเวณประปาบาดาลวัดตะกุด หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง