info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
play_arrow เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตะกุด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
09.(1) รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
09.(2)รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
09.(3)รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
09.(4)รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
10.(1)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
10.(2)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
10.(3)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
01.ปกเทศบัญญัติ
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
02.ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
03.คำแถลง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
04.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน แบ่งตามแผนงาน
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
05.ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
06.รายงานประมาณการรายรับ
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
07.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
11.ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด