info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
info_outline วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

 

10 เมษายน 2562

 

 

6 สิงหาคม 2562
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

 

10 เมษายน 2562

 

 

6 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด