ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยดินลูกรัง บริเวณหมุู่บ้านริมทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยตามระยะทาง หมายเลขทะเบียน 85-5600 สระบุรี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 433 สระบุรี (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด ตามโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 5 ช่วงศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed เหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสถานที่การจัดงานลอยกระทง ตามโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 (กองการศึกษา)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจ้างเหมาเช่าเวที เพื่อใช้ในโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ แอลดีดี (LED TV) ขนาด 75 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเกตุมณี หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ความยาว 500 เมตร บริเวณฝั่งซ้ายหน้าร้านครัวปลาสราวุธ (ถนนเทศบาล 1) ถึงท่อระบายน้ำเดิมเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล.บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 ถึงแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงตะกุด หมู่ที่ 1 , 2 และ 3 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำบริเวณเลียบถนนหมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-5600 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาเปลี่ยนมอเตอร์สูบน้ำดิบ โรงกรองประปาเขาหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างขยายเขตไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาจัดทำตัวล็อคมาตรวัดน้ำ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
1 - 30 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด