เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
find_in_page ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 328
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1