info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
account_box ผู้นำชุมชน
นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง
กำนันตำบลตะกุด
โทร : 081-948-8898
นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง
กำนันตำบลตะกุด
โทร : 081-948-8898
นายวัลลภ แสงทับทิม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 089-238-5444
นายวัลลภ แสงทับทิม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 089-238-5444
นางสาวรุ่งอรุณ แสงสว่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 089-538-9214
นางสาวรุ่งอรุณ แสงสว่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 089-538-9214
นายเกตุมณี เกตุพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 086-811-0926
นายเกตุมณี เกตุพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 086-811-0926
นางบุญเลี้ยง อ่วมเอี่ยม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 081-948-6320
นางบุญเลี้ยง อ่วมเอี่ยม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 081-948-6320
นายชัชวาลย์ ชาญเดช
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 087-113-8678
นายชัชวาลย์ ชาญเดช
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 087-113-8678
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 154