เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file หัวเรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ.
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file หัวเรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ผู้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา 33 แห่งพ
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสอบสวนโรคและการรายงานการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คู่มือ การเฝ้าระวัง PM 2.5 อย่างไรให้ปลอดภัย
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร Foodhandler สำหรับสถานประกอบกิจการอาหาร
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแทนของพนักงานเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งและการรายงานในกรณีพบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ขอเชิญชวน ผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากเทศบาลตำบลตะกุด ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file "ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566"
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจเข้าอบรมใน E-learning
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2566 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file วิธีการทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรค ตามกิจกรรม "ล้างตลาดทั่วไป ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่" ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง เส้นทางการเก็บขยะ และขนขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง (ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน)
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 20 (ทั้งหมด 236 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


× เทศบาลตำบลตะกุด