info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 Please check the registered names for getting COVID-19 vaccine. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" กับเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo กระทรวงสาธารณสุขเปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีดวัคซีนโควิดเข็มสองของศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo ประชาสัมพันธ์จาก โรงพยาบาลสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง สั่งปิดสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
photo รู้หรือไม่? poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลตะกุดและองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งประสงค์เข้ารับการรักษาโควิด-19 สำหรับผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
photo เปิดให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้ป่วยที่ทำ Home isolation, บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจิตใจจากสถานการณ์ C poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
photo รูปแบบการจัดจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับถนนหน้าสำนักงานสาธารณสุข ถึง สะพานคลองเพรียว
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง มาตรการและแนวทางทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาด ตลาดนัด และตลาดสด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo ประชาสัมพันธ์จาก คณะกรรมการควบคุมโรคตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
1 - 20 (ทั้งหมด 178 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 174