เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo ประกาศ เทศบาลตำบลตะกุด ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
photo เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
photo ประชาสัมพันธ์ จาก เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การขออนุญาตประกอบการค้า ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
photo ตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 Please check the registered names for getting COVID-19 vaccine. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
photo ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" กับเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
1 - 20 (ทั้งหมด 191 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


× เทศบาลตำบลตะกุด