info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
account_box กองช่าง
นายเฉลิมพล ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5552
นายเฉลิมพล ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5552
นายสุพตร สุณะเทพ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 082-019-5494
นายสุพตร สุณะเทพ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 082-019-5494
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นายชัยเดช ตรีทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 088-631-8980
นายชัยเดช ตรีทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

โทร : 088-631-8980
นางสาวปิยะวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-864-1184
นางสาวปิยะวรรณ สาตร์โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 095-864-1184
นางสาวพันธุกานต์ ศิริพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 064-192-5306
นางสาวพันธุกานต์ ศิริพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

โทร : 064-192-5306
(นายไชยา พฤกษา)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 089-802-2722
(นายไชยา พฤกษา)
พนักงานขับรถยนต์

โทร : 089-802-2722
นายจักร์กฤษ เพ็ชรสิงห์
คนงาน
โทร : 061-325-1783
นายจักร์กฤษ เพ็ชรสิงห์
คนงาน

โทร : 061-325-1783
นายพิชัย กิจสมัคร
คนงาน
โทร : 087-667-3895
นายพิชัย กิจสมัคร
คนงาน

โทร : 087-667-3895
นายปราโมทย์ ทองขลิบ
คนงาน (ประปา)
โทร : 086-137-9323
นายปราโมทย์ ทองขลิบ
คนงาน (ประปา)

โทร : 086-137-9323
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 236