info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
account_box กองการศึกษาฯ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- ว่าง -
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 082-998-6359
- ว่าง -
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โทร : 082-998-6359
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุทธิโฉม มูลพิมพ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-586-4556
(นางสุทธิโฉม มูลพิมพ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : 081-586-4556
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 282
เดือนนี้ 10,256
เดือนที่แล้ว 20,939
ทั้งหมด 134,406