เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
account_box กองการศึกษาฯ
นางสาวนงค์นุช ไชยศร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 06-3796-9565
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวสุพรรณี เกตุแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 091-698-8332
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุทธิโฉม มูลพิมพ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-586-4556


× เทศบาลตำบลตะกุด