info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายศราวุธ แป้นขำ)
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 089-901-5550
(นายศราวุธ แป้นขำ)
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 089-901-5550
(นางสมสุข ฐานะวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5554
(นางสมสุข ฐานะวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5554
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5552
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 089-901-5552
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 132
เดือนนี้ 9,186
เดือนที่แล้ว 17,454
ทั้งหมด 96,358