เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow เทศบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตะกุด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
photo ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
photo ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file 10.(3)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file 10.(2)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file 10.(1)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file 09.(4)รายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file 09.(3)รายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file 09.(2)รายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file 09.(1) รายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file 11.ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file 07.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file 06.รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file 05.ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file 04.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน แบ่งตามแผนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file 03.คำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file 02.ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลตะกุด