info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file รายงานผลการมารับบิการของผู้เสียภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สำนักปลัดเทศบาล) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file รายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file รายงานผลการจัดเก็บค่าใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองสาธารณสุขฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๒ (งานประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๒ (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 221