เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๖ รวม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๖ รวม ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๕ รวม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔ รวม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๒ (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๒ (งานประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file รายงานผลการจัดเก็บค่าใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองสาธารณสุขฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
insert_drive_file รายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สำนักปลัดเทศบาล) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file รายงานผลการมารับบิการของผู้เสียภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1