เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีและสำเนารายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 389
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 322
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลตะกุด